Tommy Sport  
   
   
     
  Copyright © 2008
Tommy Sport
 
     
 • Yrityksen omavalmentaja
Yrityksen omavalmentaja  
Onko tavoitteena työntekijöidenne hyvinvointi, liikunnallinen aktivoiminen, parempi fyysinen kunto, työssä jaksaminen ja sairauslomien vähentäminen?  
   
Onko yritysjohtonne fyysisesti hyvässä kunnossa? Auttaisiko johdon parempi fyysinen kunto yritystänne vieläkin parempaan ja tehokkaaseen yritystoimintaan?  
   
Haluatteko ylläpitää ja parantaa koko yrityksenne työviihtyvyyttä, terveyttä ja fyysistä kuntoa?  
   
Kumpaan TEIDÄN YRITYKSESSÄNNE halutaan investoida: vähän liikuntaan vai paljon sairauskustannuksiin?  
   
Yrityksen omavalmentajan tehtävä on huolehtia yrityksen henkilöstön hyvinvoinnista, parantaa fyysistä kuntoa ja työssä jaksamista. Kannustaa, motivoida ja luoda puitteet onnistuneelle työnteolle, harjoittelulle ja ennen kaikkea onnelliseen elämään!  
   
   
Liikuntaohjelman merkitys työyhteisölle:  
   
 • työn laatu ja tehokkuus paranevat
 • sairauspoissaolot vähenevät
 • tuottavuus kasvaa
 • terveydenhoitokulut vähenevät
 • työntekijöiden vaihtuvuus pienenee
 • työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vähenee
 • yhteishenki- ja yhteenkuuluvuuden tunne paranevat
 
   
   
Tommy Sport räätälöi jokaisen yrityksen kanssa heidän tarpeisiinsa sopivan omanlaisensa palvelupaketin, koska eihän mikään yritys ole täysin samanlainen kuin toinen. Palvelupaketti voi olla hyvinkin kattava, se voi pitää sisällään koko yrityksen henkilöstön liikuntapalvelut tai suppeamman osan esimerkiksi liikuntaryhmän halukkaille. Osa haluaa liikkua yksin, osa ryhmässä, jokaisella on erilaiset tarpeet, Tommy Sport paneutuu henkilökohtaisesti eri yksilöiden tarpeisiin.
 
Esimerkkejä yrityksille suunnatuista palvelupaketeista jotka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan tai osina:
 
 • yksilövalmennus
 • ryhmävalmennus (esimerkiksi painonhallintaryhmä, pilatesryhmä. selkäsärkyisten liikuntaryhmä, kuntonyrkkeilyryhmä, hiihdon alkeisryhmä, maratonryhmä, kiinteytyskurssi jne.)
 • ohjatut liikuntatunnit x määrää vko
 • kuntotestaus
 • harjoitusohjelmat
 • luennot
 • liikunta- ja virkistyspäivät
 • elämäntaparemontit
 • kuntobonusjärjestelmä
 
 
 
     
Tommy Sport - Tommi Peiponen - Ratamotie 1 F 30 - 02620 Espoo
Puh: 050-351 0342 - Email: info(at)tommysport.fi
- Copyright © 2008Tommy Sport -